SANIT all Profi-N - dezinfekcia povrchov a plôch nepenivá 5000 ml

 
Zväčšiť
 
 • 1 z 2

SANIT all Profi-N - dezinfekcia povrchov a plôch nepenivá

 • polymérová dezinfekcia
 • eliminuje baktérie a vírusy
 • bez poškodenia materiálu
 • obsah: 5 litrov
Dostupnosť Skladom (9 ks)
Cena €24,31 bez DPH
€29,17    
Kód tovaru SAN_PRO_N_5000ML
Značka SANIT all
Kategória Čistiace prostriedky
 

SANIT all Profi-N nepenivý je určený na umývanie nenasiakavých povrchov-podlahy, pracovnej plochy. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlhotrvajúci baktericídne, virucidné, fungicídne a Protikvasinková účinnosťou.

 • nehorľavý
 • nepoškodzuje ošetrované materiály
 • eliminuje široké spektrum mikroorganizmov
 • má baktericídne, virucidné, fungicídne a protikvasinkové účinky
 • neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žiadne prchavé ani leptavé látky.
 • nemá vedľajšie účinky
 • použitia: všetky typy podláh a povrchov (umakart, smaltované povrchy, keramika, prírodné a umelé kamene, nerez, hliník)
 • Klasifikované ako dráždivé

 
Dávkovanie: Bežné dávkovanie 30 - 60 ml / 10 litrov vody. Pri vysokom znečistení 60 - 120ml / 10 litrov vody

Bezpečnosť: Pred použitím čítajte kartu bezpečnostných údajov. Používajte biocíd bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexametylén guanidínhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostný list


Reg. č.: bio/1273/D/21/CCHLP


Hmotnosť 5.22 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.