Pulzný oxymeter - čo to je a prečo by nemal chýbať v domácej lekárničke

Popri rúškach, respirátoroch či teplomeroch sú to práve oxymetre, ktoré sme v časoch pandémie kupovali do domácich lekárničiek. Tento prístroj dokáže včas upozorniť na pokles kyslíka v krvi, a tým zachrániť chorých s ťažkým priebehom covidu-19. Používanie oxymetra je pritom jednoduché a zvládne ho aj laik.

V tomto príspevku sa zameriame na to, ako oxymeter funguje a prečo sa vám bude hodiť (nielen) pri ochorení na koronavírus.

Oxymeter zachraňuje životy pri nedostatku kyslíka v krviphoto-1615486511262-c7b5c7f42b14_adobespark (1)

Najprv si vysvetlíme, ako vlastne prebieha prenos kyslíka v ľudskom tele. Hlavnú úlohu zohráva hemoglobín, krvné farbivo, ktoré zaisťuje transport kyslíka z pľúc do tkanív a celého organizmu. Hovoríme o tzv. saturácii, teda nasýtenosti krvi kyslíkom (SpO2), ktorej hodnota sa vyjadruje percentuálne.

Ak ochoriete na koronavírus alebo trpíte chorobami, ktoré spôsobujú dýchacie ťažkosti, ako je astma, je vhodné saturáciu pravidelne merať. Tieto choroby totiž ovplyvňujú prenos kyslíka a môžu zapríčiniť jeho výraznejší pokles, kedy je na mieste volať lekársku pomoc.

Ako spoznať nebezpečný pokles kyslíka

Pri zdravom človeku sa saturácia krvi kyslíkom pohybuje v rozmedzí od 95 do 99 %, pričom pri starších osobách sú v norme aj hodnoty okolo 93 %. Zbystriť a zvýšiť frekvenciu kontrol by sme mali, ak hodnoty klesnú na 90-94 %. Pri poklese pod 90 % je dobré neváhať a kontaktovať záchrannú službu. Kontinuálny pokles totiž môže viesť až k strate vedomia a poťažmo aj ohrozeniu na živote.

Ako s pomocou oxymetra merať okysličenie krvi

Na prevenciu týchto komplikácií - napr. pri ťažšom priebehu covidu-19 - slúži prstový pulzný oxymeter. Drobné zariadenie prichytíte na prst a to potom s pomocou infračerveného a červeného lúča sníma priechodnosť prekrvených tkanív, čím stanovuje percentuálny podiel hemoglobínu. Displej oxymetra zobrazuje percentuálnu hodnotu SpO2 medzi 70 až 99 %. Stačí teda vložiť ukazovák, zapnúť prístroj a sledovať nameraný údaj. Meranie s oxymetrom je ľahké, rýchle, bezbolestné a vykonáva sa ako u dospelých, tak aj u detí.

Oxymeter skontroluje aj váš tep a perfúzny index

Oxymeter z nášho e-shopu ďalej meria tepovú frekvenciu, tj. rýchlosť srdcového tepu. Tá sa udáva v počte tepov za minútu (BPM) v škále od 25 do 250 BPM. Priemerné hodnoty v pokoji u zdravých jedincov vyzerajú nasledovne:

  • muži – 72 tepov za minútu
  • ženy – 76 tepov za minútu

Pri športovcoch bývajú tieto hodnoty nižšie, pri strese či záťaži organizmu naopak stúpajú.

A napokon, poslednou funkciou oxymetra je meranie tzv. perfúzneho indexu, ktorý vyjadruje podiel okysličenej krvi, ktorá prichádza s každým srdcovým tepom, na celkové množstvo krvi prítomné v končatine. Sledovanie tejto veličiny bude zaujímať skôr zdravotníkov, ale stojí za to spomenúť, že obvyklé hodnoty sa pohybujú medzi 1 až 20.

Oxymeter ďalej disponuje OLED displejom, má kompaktnú veľkosť a na jeho používanie stačia dve alkalické batérie 1,5 V. Súčasťou balenia je prehľadný návod na použitie v češtine.